VVV – Komt er einde aan procedureslag open landbouwlandschap?

De Vlaamse regering heeft een ontwerpdecreet goedgekeurd dat beter omschrijft wat er wel en niet kan in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Hierover verschillen de landbouwsector en de natuurbeweging ernstig van mening.

Lees het volledige artikel op de website van de Vlaamse Veehandelaars & Vleesproducenten: http://www.vvv-info.be/eng/komt-er-einde-aan-procedureslag-open-landbouwlandschap

Geef een reactie